سخن دوست
خانه / افزودنی های بتن

افزودنی های بتن

 

افزودنی ها (Admixtures) :

 

معمولا به جای استفاده از یک سیمان بخصوص، این امکان وجود دارد که بعضی از خواص سیمان‌های معمولی مورداستفاده را به وسیله‌ی ترکیب کردن آن با یک افزودنی تغییر داد. قابل توجه اینکه نباید عبارات “مواد ترکیبی” و “مواد افزودنی” با معانی مترادف به کار روند، زیرا مواد ترکیبی موادی هستند که در مرحله‌ی تولید به سیمان اضافه می‌شوند در حالی که مواد افزودنی در مرحله‌ی مخلوط کردن به بتن اضافه می‌شوند.

افزودنی های شیمیایی اساسا” عبارت اند از: تقلیل دهنده‌ی آب، کندگیر کننده ها، و تسریع کننده های گیرش که در استاندارد ASTM به ترتیب تحت عنوان های تیپ های C، B، A طبقه بندی شده اند. دسته بندی افزودنی ها در استاندارد BS نیز مشابه میباشد. در ضمن افزودنی های دیگری نیز وجود دارند که هدف اصلی از کاربرد آنها محافظت بتن از اثرات زیان آور یخ زدگی و ذوب یخ است.